Raporda, sürdürülebilir büyüme için inşaat yatırımlarının hızlanmasına ve yatırımlara yeterli ödenek sağlanmasına vurgu yapıldı. Raporda ayrıca sektör üzerinde geçen dönemde öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin yarattığı baskının ve vergi yükünün azaltılmasına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı. Raporun devamında “Bu yılın ilk iki çeyreğinde Türkiye’de toplam yatırımlar, sırasıyla yüzde 12.4 ve yüzde 20.3 artarken; inşaat yatırımları, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.4 gerilemiş, ikinci çeyrek dönemde de sadece yüzde 12.2 artmıştır. Hız kazanan aşılama çalışmaları sonucunda ekonomide kısıtlamaların kalkmaya başlamasıyla, ertelenmiş yatırımların da tekrar gündeme alınmaya başladığı görülmektedir. Yatırımlarda izlenen görece iyileşmenin sürmesi sektör için büyük önem taşımaktadır. Sektörün istidam içindeki payı son yıllarda gerileyerek, TÜİK verilerine göre 2017’de yüzde 7.4, 2018’de yüzde 6.9, 2019’da yüzde 5.5 olmuştur. Bu oran, geçtiğimiz yıl ise sınırlı da olsa artarak yüzde 5.7’ye yükselmiştir. Bununla birlikte Istihdam edilen kişi sayısı 2018 yılında yaklaşık 2 milyon iken 2020 yılında 1.5 milyon dolayında ve 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla da 1.8 milyondur. Dolayısıyla işgücü potansiyeli açısından da ekonominin geneli için kritik önemde olan sektörde toparlanma çabalarıyla istihdam oranı son olarak yüzde 6.3’tür” ifadelerine yer verildi.

Diğer Haberler

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam